fbpx

Ponad 10 letnie doświadczenie!

Pon-Pt: 10:00 - 18:00

Sob. 10:00 - 14:00

Regulamin

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie „Łazienki Marzeń”

Sklep internetowy działający pod adresem https://lazienkimarzen.pl/ prowadzony przez EKS Marcin Wesołowski działającego pod adresem ul. Reymonta 6, 62-330 Nekla REGON: 300771722  NIP: 7891467676 Adres korespondencyjny 62-330 Nekla, ul. Reymonta 6, email: kontakt@lazienkimarzen.pl Konto bankowe: 21 1050 1852 1000 0090 6060 6887 -zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://lazienkimarzen.pl/ Regulamin dokonywania zakupów w sklepie „Łazienki Marzeń”
 2. Sklep internetowy działający pod adresem https://lazienkimarzen.pl/prowadzony przez EKS Marcin Wesołowski Adres 62-330 Nekla, ul. Reymonta 6 REGON: 300771722  NIP: 7891467676 Adres korespondencyjny 62-330 Nekla, ul. Reymonta 6 email: kontakt@lazienkimarzen.pl Konto bankowe: 21 1050 1852 1000 0090 6060 6887 -zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://lazienkimarzen.pl/ i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin ten określa w szczególności warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień kupna w ramach sklepu internetowego;
 4. Zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 5. Regulamin zawiera procedury odstąpienia od umowy i reklamacji
 6. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego na stronie głównej sklepu https://lazienkimarzen.pl/ Regulamin można pobrać i wydrukować. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie zmieniają praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.  Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Korzystanie ze sklepu internetowego w formie optymalnej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

 • przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox 16.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Opera, Google Chrome
 • optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

 

Oferta

 1. Nabywcą produktów dostępnych na platformie sprzedażowej może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.  Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.  Ceny produktów mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana ceny dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Jeśli zmiana ceny następuję po zamówieniu produktu jednak nie odnotowaliśmy zaksięgowania wpłaty cena zakupu pozostaje taka sama jak przed zmianą. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.  Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym klient jest poinformowani przez obsługę sklepu.  Oferta ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polski

 

Promocje

 1. Wszelkie promocje nie łącza się chyba ze regulamin takich promocji stanowi inaczej.
 2. Darmowa dostawa obowiązuje tylko na terenie Poznania i okolic oraz Środy Wielkopolskiej i  tyko wtedy, kiedy całkowity koszt zamówienia jest większy bądź równy 2000 zł (dwa tysiące złotych)

 

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, nie jest konieczne założenie konta użytkownika, ale  dzięki tej procedurze można obserwować status realizacji zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Zamówienie dokonane w sklepie https://lazienkimarzen.pl/ można składać całodobowo
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep internetowy https://lazienkimarzen.pl/ zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się jak najszybciej powiadomić Zamawiającego.
 5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą  w ogóle rozpatrywane i będą uznawane jako nieistniejące
 6. Sklep internetowy https://lazienkimarzen.pl/ zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości różnego typu.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym https://lazienkimarzen.pl/są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 8. Sklep internetowy https://lazienkimarzen.pl/wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 9. Firma „Łazienki Marzeń” prowadzi sprzedaż zdalną z dostawą, ale istnieje też możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru pod dostępnymi na stronie adresami

 

Metody płatności i dostawy

 1. Klient sklepu ma możliwość uiszczenia zapłaty za zakupiony produkt:
 2. za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru od doręczyciela.
 3. Przy współpracy z Przelewy 24(m.in. MultiTransfer – MultiBank, mTransfer – mBank, PayPal BZWBK, Płacę z Inteligo, Płać z BPH, Płać z PKO BP, Płać z ING oraz inne) oraz kartą kredytową/płatniczą.
 4. Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto. Brak odnotowania wpłaty w przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. Realizacja zamówienia może trwać maksymalnie 14 dni . Jednak w wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może ulec wydłużeniu o czym klient zostanie poinformowany przez obsługę sklepu.
 5. Oferowany towar dostarczamy na terenie Rzeczypospolitej Polski. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego produktu i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru zamówienia przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości dostawy i w przypadku stwierdzenia niekompletności zawartości, należy bezzwłocznie o tym fakcie poinformować sprzedawcę.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru wraz z dowodem zakupu ( fakturą ) oraz z wypełnionym formularzem zwrotów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

3.1 wiadomością e-mail, na adres kontakt@lazienkimarzen.pl

3.2 w formie pisemnej, na adres  Łazienki Marzeń ul. Harcerska 5a, 63-000 Środa Wielkopolska z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta – zwrot towaru”

3.3 Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

​4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

4.1 dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

4.2 bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

4.3 kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  5.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.7 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres . ul. Harcerska 5a, 63-000 Środa Wielkopolska Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  Adres do zwrotu towaru:
  Łazienki Marzeń
  ul. Harcerska 5a, 63-000 Środa Wielkopolska
 7. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer Infolinii Konsumenckiej, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.
 8. Dotyczy promocji darmowa wysyłka powyżej 2000 zł. Przy dokonaniu zwrotu towaru, zamówienia powyżej 2000 zł tracące prawo do wysyłki darmowej, będą rozliczane z naliczeniem opłaty 150 zł za wcześniej poniesione koszty przez sklep. Rozliczenie w formie faktury korygującej.

 

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym Zamówieniu, Kupujący poinformuje sprzedającego niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Kupujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
 3. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres kontakt@lazienkimarzen.pl lub pisemnej na adres siedziby 62-330 Nekla, ul. Reymonta 6. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia sprzedawca wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)2016 /679 z 27 kwietnia  2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy że :
 2. Administratorem danych osobowych jest: EKS Marcin Wesołowski 62-330 Nekla, ul. Reymonta 6.Wypełnienie danych w formularzu zamówienia i zaakceptowanie regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna sprzedaży towarów i usług.
 4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.
 5. Dane osobowe nie będą profilowane
 6. Każdy klient posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych do organa nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Każdy klient posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie niewymaganych do celów realizacji zamówienia bądź przeprowadzania sprawozdawczości finansowej.